Gönderici

Nakliyeci

TurkishEnglish

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Genel

1.1Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Aydıntepe Mah. Yavuz Cad. No:21/B Tuzla/İstanbul adresinde bulunan, M5  Telekominikasyon  Bilişim Nak.San.Tic.Limited Şirketi (“YUKLE) taşıma hizmetlerinin ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu YUKLE’ye bildiren taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel üçüncü kişiler ile eşya taşıtmak isteyen kişileri bir araya getiren; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun) ve 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz sanal bir teknoloji platformudur. YUKLE, aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerini, yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan “yukle.com.tr” internet sitesi (“Web Sitesi”) ve/veya YUKLE mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra WEB SİTESİ ve MOBİL UYGULAMA birlikte “Uygulama olarak anılacaktır) üzerinden sunmaktadır.

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) YUKLE ile Uygulama ziyaretçileri veya kullanıcıları (“Kullanıcı”) arasında Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması ile kabul edilmek suretiyle akdedilmektedir. Sözleşme koşullarının Kullanıcı için uygun olmaması halinde Uygulama ve sunulan hizmetlerin kullanılmaması gerekmektedir.

1.3. İşbu Sözleşme’de YUKLE ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.Kullanıcı Bilgileri

2.1. Uygulamanın kullanılması amacıyla sınırlı olarak Uygulama’ya giriş yapabilmesi ve Uygulama’da yer alan bilgilere erişebilmesi için üye olan kullanıcılara özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. Kullanıcılar, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal YUKLE Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

 1. Taşımacı/Taşıtan Üyelik İlişkisinin Kurulması

3.1. Taşımacı veya taşıtan olarak Uygulama’ya üye olmak isteyen Kullanıcı’nın duruma göre ilgili Taşımacı Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıma Şartlarını veya Taşıtan Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıma Şartlarını akdetmesi gerekmektedir. Uygulama üzerinden sunulan taşıma hizmetlerine ilişkin detaylar Taşımacı Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşımacı Taşıma Şartlarını veya Taşıtan Üyelik Sözleşmesi ve ekinde bulunan Taşıtan Taşıma Şartlarını kapsamında belirtilmektedir.

 1. Uygulama Üzerinden Yapılacak Yorum, Puanlama ve Şikayetler

4.1. 4.1. Kullanıcı’lar Uygulama aracılığı diğer Kullanıcı’lara puan verebilecek, yorum yapabilecektir.

4.2. YUKLE, Kullanıcılar arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Ancak YUKLE, yorumlarda yer alan ifadeleri, YUKLE’nin faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda veya mevzuat gereği KVKK’de belirlenen işleme şartlarına uygun olarak üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. YUKLE, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı’lar tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya YUKLE’nin şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.

4.3. Kullanıcı yazacağı yorumların içeriğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve bu yorumlardan dolayı YUKLE’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda YUKLE’nin her türlü zararını ilk talep üzerine nakden ve defaten YUKLE’ye ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4. YUKLE, kendisine iletilen şikâyeti veya yorumları inceledikten sonra, gerekli görmesi halinde Kullanıcı’ları uyarma, Uygulama’dan tamamen çıkarma veya üyeliklerini askıya alma dâhil gerekli gördüğü tüm aksiyonları tek taraflı olarak alma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, bu nedenle herhangi bir hak, alacak, denkleştirme ve zararlarının giderilmesi talebinde bulunamaz.

 1. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

5.1 Uygulama’yı kullanabilmek için Kullanıcı’nın, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablete indireceği Uygulama’ya ya da Uygulama’ya erişim sağladığı tarayıcıya ilişkin güncellemeleri takip etmesi gerekmektedir. Uygulama ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan YUKLE sorumlu olmayacaktır.

5.2. Uygulama üzerinden taşıma hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, Kullanıcı’nın coğrafi konum bilgileri, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla YUKLE’ye iletilecektir. Bu kapsamda Kullanıcı’nın coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verileri Uygulama üzerinden YUKLE tarafından izlenecek ve gerekli olduğu ölçüde diğer kullanıcılar başta olmak üzere ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. Uygulama İçeriği

6.1. YUKLE Uygulama’nın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Uygulama veya Uygulama üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez. YUKLE Uygulama üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da benzer bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

6.2. Uygulama üzerinde Kullanıcı’lar tarafından yayımlanan yorum, fikir, tavsiye, açıklama, ve benzeri diğer bilgi ya da içerikten ilgili Kullanıcı’lar sorumlu olacaktır. YUKLE Uygulama üzerinden erişilen bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini veya bütünlüğünü garanti etmez.

6.3. Uygulama üzerinde, YUKLE’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitesi veya uygulamalara bağlantı veya referanslar yer alabilir. YUKLE bu internet sitesi ve uygulamaların içerikleri veya bunlar üzerinde yer verilen diğer bağlantılardan sorumlu olmayacaktır.

 1. Uygulama’ya Erişim

7.1. Uygulama’nın güvenliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, YUKLE tamamen kendi takdirinde olmak üzere her zaman, bazı Kullanıcı’ların veya IP asreslerinin Uygulama’ya erişimini engelleyebilir.

7.2. YUKLE işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali hali başta olmak üzere, her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanmasını engelleme veya kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Uygulama’ya ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) YUKLE’ye aittir. Kullanıcı, Uygulama veya Uygulama üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin ve YUKLE’ye ait bilgileri ve YUKLE’nin Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. Kullanıcı, YUKLE’nin izni olmaksızın, YUKLE’nin Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de YUKLE uygulamasında yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. YUKLE’nin Fikri Mülkiyet’i, YUKLE ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, YUKLE’nin sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar YUKLE’ye aittir. Bu kapsamda Kullanıcı, Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, YUKLE’nin sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile YUKLE’nin sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul etmektedir.

8.3. YUKLE, Uygulama’nın kullanılması ile oluşacak tüm verilere ilişkin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. YUKLE, bu bilgilerle Kullanıcı kişisel verilerini açıklamaksızın, kişisel veriler anonimleştirilmiş olarak istatistiksel bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir, bu bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu bilgi ve raporları iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir.

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

9.1 YUKLE, Kullanıcı’nın kişisel verilerini YUKLE “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

9.2. YUKLE, Kullanıcı bilgileri doğrulamak amacıyla Kullanıcı ile SMS, e-posta veya başka bir vasıta ile iletişim kurabilir.

9.3. Kullanıcı, Uygulama üzerinden paylaşmış olduğu bilgilerin ve içeriğin çeşitli arama motorları tarafından indekslenebileceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında üçüncü kişiler tarafından görüntülenebileceğini kabul etmektedir.

9.4. Kullanıcı, cep telefonu, tablet ya da kişisel bilgisayarının çalınması veya kaybedilmesi durumunda derhal YUKLE’ye bildirimde bulunarak kredi/banka kartı bilgilerinin silinmesini talep etmekle yükümlüdür. Kullanıcı’nın YUKLE’ye bildirimde bulunmaması halinde meydana gelen zararlardan YUKLE sorumlu olmayacaktır.

 1. Bölünebilirlik

10.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

 1. Kullanıcı’ların YUKLE ile İlişkisi

11.1. YUKLE, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Türkiye’de yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, aksi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 1. Değişiklik

12.1. YUKLE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Uygulama üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Uygulama’yı kullanmaması gerekmektedir.

13 Feragat ve Hakların Kullanılması

13.1. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın YUKLE tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi YUKLE’nin söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 1. Yürürlük

14.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın yukle.com.tr Web Sitesi ya da Mobil Uygulama’yı kullanması ile yürürlüğe girer.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

15.1 İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.

15.2 Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.